Votez un om de caracter! Votez Maia Sandu!

11 Noiembrie 2016

cover_maia-presedintele-meu

Un om de caracter este un om puternic, perseverent, curajos,  energic, entuziast, sincer și integru.

Maia Sandu este un om puternic care are încredere în propriile forțe, și această încredere se transmite și celor din jur.

Maia Sandu este perseverentă. Nu am văzut-o niciodată să dea înapoi în fața dificultăților, ci le înfruntă  și le depășește, pentru că este o femeie deosebit de curajoasă.

Numai o persoană foarte energică a putut mobliza în jurul său echipe de oameni dedicați, molipsiți de entuziasmul cu care s-au apucat să facă pași concreți pentru schimbare.

Numai o persoană pentru care adevărul este o valoare supremă poate fi atât de sinceră și deschisă ca ea.

Maia Sandu este o un om integru, un om de o maximă corectitudine, absolut incoruptibil.

 Maia Sandu este un om de caracter.

Eu votez Maia Sandu, pentru că este un model de urmat. Pentru noi, pentru copiii și pentru nepoții noștri.

Dar tu?

 

Anunțuri

Cadrul de Referință pentru Curriculumul Național în învățămîntul primar, gimnazial și liceal: cinci lucruri esențiale

6 Septembrie 2016

Nu prea demult, reprezentanți ai Ministerului Educației au anunțat public faptul ca se creează un nou grup de lucru care va avea misiunea sa elaboreze Cadrul de Referință pentru Curriculumul Național în învățămîntul general. Asta cu toate că proiectul unui atare document există și este demult la dispoziția Ministerului, dar, nu se știe din ce motive, Ministerul refuză să-l examineze. Aici ar fi cazul să zic, parafrazînd un citat celebru din Aldous Huxley: Ceea ce face diferenţa nu este ceea ce ai, dar ceea ce faci cu ceea ce ai. Depinde, bineînțeles, de atitudine. Care este cum este…

Efortul tuturor colegilor implicați în elaborarea acetui document a  fost considerabil și nu cred că poate fi neglijat. De aceea, pentru conformitate, vreau să reiterez aici cinci lucruri esențiale care se conțin în acest proiect și care au fost formulate și analizate minuțios de toți cei peste cincizeci de membri ai grupului de lucru. Cred ca ar fi regretabil și chiar grav dacă aceste lucruri vor fi neglijate în continuare de către Minister și dacă nu vor fi puse la dispoziția noului grup de lucru.

În primul rînd, este vorba de VIZIUNEA privind ATRIBUTELE GENERICE ALE TINERILOR CETĂȚENI. Viziunea curriculară privind caracteristicile esenţiale sau atributele generice definitorii ale tinerilor cetăţeni ai Republicii Moldova este aceea de a avea un curriculum naţional apt să pregătească copii şi tineri care:

 • Sînt persoane cu încredere în sine şi în propriile forţe, îşi cunosc bine potenţialul, gîndesc independent, se pot adapta la schimbări, demonstrînd autonomie şi integritate morală;
 • Sînt deschişi şi doritori să înveţe pe parcursul întregii vieţi, progresînd treptat şi ajungînd la rezultate conform capacităţilor personale, pentru a fi capabili să facă faţă cu succes provocărilor unei societăţi şi unei economii ale cunoaşterii şi unui mediu în schimbare perpetuă;
 • Sînt activi, proactivi şi productivi, creativi şi inovatori, capabil să-şi asume riscuri rezonabile, să comunice eficient şi să lucreze eficient în echipe pentru binele comun;
 • Sînt angajaţi civic şi responsabili, asumîndu-și conştient valorile general-umane importante pentru o societate democratică, îşi cunosc, apreciază şi promovează identitatea culturală, sînt cetăţeni activi, conştienţi şi angajaţi, care contribuie în mod eficient la dezvoltarea şi prosperarea societăţii.

În al doilea rînd, MISIUNEA Curriculumului naţional – articulată clar în acest Cadru de referinţă – este de a asigura un curriculum şi un mediu de învăţare deschis, care să faciliteze formarea atributelor definitorii, dobîndirea de către toţi copiii şi tinerii a unor competenţe-cheie care să le permită învăţarea pe tot parcursul vieţii şi care să le pună în valoare intelectul, abilităţile şi talentele, astfel încît toţi să-şi realizeze plenar propriul potenţial uman, contribuind la dezvoltarea social-economică a ţării în calitate de cetăţeni activi şi responsabili.

În al treilea rînd, este vorba de VALORILE de care avem nevoie pentru a crește OAMENI DE CARACTER, oameni care să nu poată fi manipulați de nimeni și care să gîndească liber. Proiectul în cazuză stipulează:

Elevii vor fi încurajaţi şi ajutaţi să-şi structureze şi să îmbrăţişeze în viaţă următoarele valori:

 • respect pentru valorile fundamentale: Adevăr, Bine, Frumos, Dreptate, Libertate;
 • respect pentru sine, pentru alte persoane şi culturi, pentru drepturile omului;
 • toleranţă − deschidere pentru înţelegerea şi acceptarea diversităţii lumii, pentru a putea trăi în condiţiile diversităţii, a trata conflictele într-o manieră constructivă, a combate violenţa şi marginalizarea;
 • integritate – demnitate, onestitate, sinceritate, incoruptibilitate;
 • responsabilitate – răspundere asumată pentru comportamentul şi acţiunile proprii, asumare conştientă a responsabilităţilor sociale;
 • perseverenţă – răbdare, chibzuinţă, stăruinţă, tenacitate în acţiuni, în convingeri, în atitudini, în muncă;
 • curiozitate – interes pentru cunoaştere: de sine, de lucruri, fenomene, procese, oameni, valori, culturi;
 • creativitate şi spirit inovator – generare de noi idei, deschidere către schimbarea cu impact pozitiv, către punerea în practică a ideilor creative prin soluţii inovatoare;
 • curaj – asertivitate în exprimarea opiniei şi luarea de atitudini, în baza valorilor morale general-umane şi naţionale;
 • încredere în sine – autocunoaştere/cunoaştere şi manifestare a potenţialului;
 • rezilienţă – rezistenţă în situaţii de criză;
 • adaptabilitate – adaptare la schimbări, în scopul obţinerii unui impact pozitiv.

În al patrulea rînd, proiectul include o nouă arie curriculară – DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI GHIDARE ÎN CAIRERĂ , care facilitează accesul la întreaga ofertă de educaţie; se identifică vocaţia persoanei şi este încurajată să-şi dezvolte potenţialul; se contribuie la dezvoltarea competenţelor interpersonale, interculturale, sociale şi civice; se formează reprezentări realiste despre posibilităţile de autorealizare şi integrare socială printr-o profesie.  Această arie curriculară pune accentul pe următoarele aspecte: facilitarea participării la viaţa socială a clasei, a şcolii şi a comunităţii locale; dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar; formarea atitudinilor de acceptare a schimbărilor din mediul social, economic, cultural şi politic în care absolventul îşi va desfăşura activitatea; participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare. Elevul va fi ghidat să ia decizii pentru opţiuni optime de formare şi dezvoltare profesională în condiţiile de integrare în contextul socioeconomic al Republicii Moldova.

Și, nu în ultimul rînd, este vorba de restructurarea SISTEMULUI DE COMPETENȚE:

 • competenţele-cheie (transdisciplinare);
 • competenţele generale (disciplinare, dezvoltate prin intermediul întregului parcurs al unei discipline prin sistemul de învățămînt general;
 • competenţele specifice (disciplinare, dezvoltate de-a lungul unui anumit an de studiu şi contribuind prin progresia lor de la an la an la dezvoltarea unor competenţe generale solide).

Pentru cei interesați, proiectul Cadrului de Referință al Curriculumului Naţional: Competenţe pentru prezent și viitor poate fi consultat aici (pag.6-44). Sper că aceste elemente esențiale prezentate mai sus nu vor fi trecute cu vederea de oricine va lucra la definitivarea lui. Pînă la urmă, acest document este proprietatea intelectuală a autorilor, dar, mai întîi de toate, este proprietatea Miisterului Educației. Care n-ar trebui să neglijeze ceea ce are.

 

 

 

 

De 1 septembrie

1 Septembrie 2016

Cuvînt pentru Maria și Gheorghe Nicolaescu

Părinții mei au lucrat toată viața în școală. Nu ne-au învățat, nici pe mine, nici pe fratele meu. S-au ferit să ne pună în postura de „fata dirigintelui” sau „băiatul învățătoarei”. Dar anume ei au fost primii mei dascăli. M-au învățat să citesc și să scriu, pe la patru ani. M-au învățat să fiu curioasă. M-au învățat să-mi respect profesorii. M-au ajutat să devin o optimistă incorigibilă. Atît de mulți oameni mi-au vorbit frumos despre ei, încît, dacă s-ar aduna împreună, ar face un sat. Și ei mi-au vorbit mereu despre elevii lor. Acum patru ani, în prima zi de școală, mama a plecat. De cîte ori merg acasa, tata imi citește poeziile pe care le-a scris pentru ea. Sau mi le cîntă. Și apoi vorbim despre toate în lumea asta.  Încă mai învăț. De la ei amîndoi…

 

Vrem inovații? Vrem licee? Vrem licee inovatoare? Și cum le sprijinim?

11 August 2016

Toată lumea cunoaște Liceul Academiei de Științe din Moldova. Rezultatele elevilor sînt printre cele mai bune. Cadrele didactice sînt bine pregătite și dedicate.  Echipa managerială este creativă.

În aprilie 2013, această echipă temerară a prezentat Ministerului Educației un plan de învățămînt alternativ, care a fost aprobat spre implementare începînd cu anul de studii 2013-2014 (acesta poate fi consultat pe site-ul Liceului:  (http://www.liceu.asm.md/files/plan_studii_LASM_2013-2017_alternativ.pdf ).

Ideea principală a planului este simplă și în favoarea elevilor: trecerea de la studierea unui număr exagerat de discipline obligatorii la oferirea oportunității de a studia cîteva discipline pe care elevii le conisderă importante pentru dezvoltare și carieră.

Liceul AȘM a demonstrat cu prisosință că poate realiza un asemenea plan. Cadrele didactice și elevii au putut vedea avantajele noii abordări, lucru confirmat și prin sondajele efectuate de administrație. Mai mult de atît, aplicarea experimentală a planului s-a făcut prin parteneriat, ghidare și evaluare din partea Centrului de politici educaționale al Universității de Stat din Moldova.

Modulele din planul de învățămînt al LAȘM – Instruirea de bază, Instruirea opțională și cel de al treilea, Implicare / Dezvoltare vocațională, care are, la rîndu-i, trei opțiuni: Voluntariat comunitar, Instruire şi activitate culturală sau Cercetare, investigaţii şi creativitate tehnologică  – oferă, în opina mea, un cadru optim pentru dezvoltarea competențelor elevilor și pentru ghidarea lor în carieră.

Rezultatele experimentului sînt remarcabile (a se vedea articolul lui Iurie Cristea „Studiu de caz: implementarea în învăţământul liceal a unui plan-cadru de alternativă”, la pag. 76 a acestei publicații:  http://www.ipp.md/public/files/Proiecte/Studiu_Cadrul_de_Referinta.pdf) și oferă ACUM Ministerului Educației posibilitatea de a trece, pas cu pas și argumentat,  la acțiuni clare de reformare calitativă a sistemului de învățămînt liceal, în scopul diversificării oportunităților pentru elevi, pentru ca ei să aibă, în sfîrșit,dreptul real de a alege un traseu educațional în conformitate cu interesele și aptitudinile personale. Citește restul acestei intrări »

Cum asigurăm o viaţă de calitate şi satisfacţie profesională pentru cadrele didactice şi manageriale?

3 Iunie 2016

In vara și toamna lui 2015, am avut parte de o extraordinară experiență de lucru în echipă asupra proiectului Programului Naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în învăţămîntul general din  Republica Moldova 2016-2020. Împreună cu Valeriu Gorincioi, Angela Vasilașcu, Rima Bezede, Viorica Goraș-Postică, Otilia Dandara, Valentina Olaru, Iurie Melinte, Silvia Petrovici și bunul nostru coleg din România, George Pataki, am facilitat mai multe dezbateri cu cadrele didactice și manageriale. Grație sprijinului din partea Fundațiilor pentru o Societate Deschhisă și a Fundației Soros Moldova, în martie curent, am pus la dispoziția Ministerului Educației  documentul  care, după alte discuții și completări făcute de specialiștii ministerului, a fost plasat la finele lui mai pe site-ul partcip.gov.md pentru ca toată lumea interesată să mai poată contribui.

Din păcate, doar două săptămîni au fost oferite ca timp pentru sugestii. A mai ramas doar acest weekend pînă la termenul limită indicat de minister, iar modulul de participare zice că documentul a fost vazut doar de 117 persoane. Vreau să îndemn pe toți colegii interesați de educație să găsească puțin timp pentru a se implica și a veni cu eventuale propuneri.  Documentul poate fi accesat aici:  http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3207. Cred ca sîntem conștienți cu toții că resursele umane din educație constituie principalul factor de asigurare a calității. Cele mai bune argumente pe care le-am auzit au  fost prezentate cu mult profesionalism și chiar cu multă implicare emoțională de către participanții la emisiunea Țara lui Dogaru (http://www.publika.md/emisiuni/tara-lui-dogaru_391.html?video_id=4396951), axată pe discutarea Programului.

Programul trebuie să schimbe lucrurile în trei domenii importante:

 • Atragerea tinerilor cu vocaţie pedagogică în sistemul educaţional;
 • Pregătirea profesională performantă a cadrelor didactice şi manageriale;
 • Menţinerea cadrelor didactice performante în sistemul de învăţămînt general.

Deci , dragi prieteni, puțin timp din timpul dumneavoastră în acest weekend este egal cu o contribuție de valoare la un document esențial  de politici educaționale. Mulțumiri anticipate, și un weekend frumos!

Mediile de socializare în educație: pro și contra

14 Ianuarie 2016

În data de 13 ianuarie, am participat la Atelierul ,,Reflecții asupra perspectivei educaționale a Republicii Moldova. Colaborarea cu mass-media” din cadrul Forumului de idei pedagogice „Dialoguri chișinăuiene”. Am dorit să fac o comunicare cu titlul „Mediile de socializare în educație: pro și contra”. Participanții la atelier au abordat acest subiect la începutul discuției, în sală fiind prezenți mai mulți colegi care sînt foarte activi pe rețelele de socializare și care au invățat că folosească eficient posibilitățile oferite de acestea, plasînd postări care pot fi considerate educaționale, pe bună dreptate, sau creînd comunități de bune practici.

Din păcate, nu am reușit să fac prezentarea. Nu am putut să rămîn pînă la capăt. A fost o zi mult prea plină… Am promis să o pun la dispoziție colegilor prin intermediul acestui blog. Evident, dialogul pe viu ar fi fost un avantaj, pentru că acestea sînt niște note pentru discuție. Dar sper că o putem face și aici, dacă este cineva interesat.

Note Prezentare Dialoguri Liliana Nicolaescu_Onofrei 13_01_2016

 

Fiți VIP!

5 Octombrie 2015

Este Ziua Internațională a Educației.  Ziua tuturor celor care lucrează în instituțiile educaționale ale țării. A celor care sînt VIP. Nu în clasamente dubioase, ci în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că ei și ele sînt cei și cele care ne-au arătat cum poate fi viața noastră. Iar unora dintre noi poate că le-au și schimbat-o.

Sincere felicitări tuturor colegilor cu ocazia acestei zile. Toată admirația pentru speranța pe care ne-o dați. Atîta timp cît existați dumneavoastră, cît intrați, cu modestie și inspirație, în fiecare zi, în sala în care vă așteaptă copiii, există o șansă de a ieși din impas. La mulți ani, dragi colegi!

Dar aș mai vrea să adresez, în avans, sincere felicitări și celor care vor veni să lucreze în educație, în viitorul apropiat sau nu prea. Și aș vrea să le adresez un îndemn: deveniți VIP! Veți zice că vreți. Dar veți zice că nu e ușor să fii un om important. Așa este. Dar oare e atît de greu? Pentru asta, aveți nevoie de Interes pentru lumea copiilor curioși, care așteaptă să fie ascultați și înțeleși. Aveți nevoie de Mîndrie, ca să vă puneți în valoare succesele și să le împărtășiți cu ceilalți. Toate lucrurile făcute cu Pasiune dau roade, peste ani. Optimismul e, poate, cea mai importantă calitate – chiar și o doză foarte mică vă poate schimba viitorul. Dînd dovadă de Responsabilitate, veți cuceri noi înălțimi în carieră. Dînd dovadă de Tact, veți cîștiga noi prieteni. Atenția față de cei din jur va genera atenție și grijă drept răspuns.  Noblețea gîndurilor și faptelor voastre este garanția unor generații care să prețuiască adevărul și onoarea. Iar Temeritatea vă va ajuta să înfruntați obstacolele, chiar și pe cele pe care le credeați de netrecut. Toate aceste lucruri le-au demonstrat cadrele didactice pe care le-ați avut alături. Ei și ele sînt persoanele cele mai importante din societatea noastră. Fiți și voi la fel! Fiți VIP! Avem nevoie de voi!

DESPRE EDUCAȚIE, PASIUNE ȘI DRAGOSTE. AICI ȘI ACUM. DE 1 SEPTEMBRIE

1 Septembrie 2015

Astăzi, 1 septembrie 2015, am trăit o experiență inedită. La invitația dnei decan Larisa Sadovei, am avut onoarea de a ține o prelegere de început de an pentru studenții Facultății de Pedagogie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. M-am bucurat să văd acești ochi curioși, aceste zîmbete sincere pe aceste chipuri frumoase de tinere și (cîțiva) tineri, care sînt interesați de educație. Acești curajoși băieți și fete care au ales domeniul Pedagogie și care, peste cîțiva ani, vor merge în fața copiilor din gradinițe și din școli, ajutîndu-i să afle ce aptitudini au de la natură, ce le place să facă, ce pasiuni au, ce vor să facă cu adevărat și unde pot găsi condițiile optime pentru asta (vezi Ken Robinson, în incitantele sale discursuri despre educație). Vor merge și îi vor ajuta pe toți copiii să aibă parte de o grădiniță sau școală în care să meargă cu plăcere, pentru că acolo se învață într-un mod interesant și distractiv…

Sper din toată inima că am făcut față. Din moment ce nimeni nu a adormit… A fost cald rău în sală, dar fantastic de caldă atmosfera. Le-am promis tinerilor colegi să le pun la dispoziție notele mele pentru prelegere. O fac cu plăcere. Sînt doar note. Întreaga discuție nu a fost înregistrată. Dar, personal, am rămas cu încrederea că acești tineri sînt încă o sursă de optimism la care pot apela în continuare. Optimism pentru capacitatea Facultății de Pedagogie de a le da tot de ce au nevoie și vor cere cu hotărîre. Optimism pentru șansa de a face din grădinițele și școlile noastre adevărate comunități de învățare, în care copiii, dar și dascălii să-și poată descoperi pasiunile.

Notele mele se intitulează : DESPRE EDUCAȚIE, PASIUNE ȘI DRAGOSTE. AICI ȘI ACUM . Și pot fi găsite aici: 1 SEPTEMBRIE 2015 Note prelegere Liliana N_O

Felicitări tuturor, și un an cît mai bun!

Pe lîngă plopii fără el…

15 Ianuarie 2015

O seară de 15 ianuarie din anii noștri tineri. Facultatea de Litere. Cenaclul „Mihai Eminescu”. Aleea Clasicilor. Cam la aceeași oră. Tîrziu. Eram vreo zece – cincisprezece fete și băieți. Poezie. Muzică. Și cîțiva milițieni care au venit să vadă cine cîntă la bustul lui Eminescu… De la acea seară au pornit întîlnirile pe alee din fiecare ultimă duminică a lunii. Care, treptat, nu au mai încăput pe alee… și mai tîrziu s-au transformat în cenaclul „Alexe Mateevici”… Care a trecut la Teatrul de Vară… Azi după masă voiam să ajung pe Aleea Clasicilor. Și să cînt ce am cîntat în acea seară din vremea studenției.  „Pe lîngă plopii fără el”, pe versurile lui Adrian Păunescu. Nu am mai ajuns. Dar nu mă las pînă nu cînt. Vă rog să cîntați cu mine. Măcar la refren. Apăsați aici: „Pe lîngă plopii fără el”

La Gogol, la limba română

20 Noiembrie 2014

In fiecare zi vreau să pot gasi motive pentru ca optimismul meu să nu dispară. Săptămîna trecută acest optimism mi-a fost alimentat de o vizita, deși scurtă, la Liceul Teoretic „N.Gogol” din capitală, cu instruire în limba rusă. O lecție de limba română la clasa a 10-a, profil real. Cu tema „Să nu uităm de cei mai triști ca noi”. Prezentată de buna mea colegă și prietenă Angela Apreutesei. Cu multă energie și dăruire. M-am bucurat nespus de acest moment al zilei, cu totul diferit de multele activități cărora trebuie să le fac față. Am avut foarte puțin timp ca să discut cu copiii după ora respectivă. Trebuia să alerg la birou, și nici nu voiam să le fur toată recreația. Ei au reușit să-mi spună, zîmbitori, de ce le-a plăcut lecția. Eu am reușit să le împărtășesc doar succint satisfacția mea. Și fiindcă voiam să le spun mai multe, dar nu aveam suficient timp, le-am spus că vreau să scriu pe blog despre ei. Sper că vor reuși să-l vadă. Iată ce voiam să le mai spun:

În primul rînd, am vrut să-mi exprim admirația pentru modul în care Angela a știut să facă o lecție captivantă și relevantă pentru viața reală a elevilor. O lecție în care vocea lor a avut ponderea cea mai mare. Și în care tehnologiile moderne au fost folosite judicious, exact cît și cum trebuie.

În al doilea rînd, am vrut să subliniez încă o dată admirația pentru elevi: acești copii au vorbit într-o română pe care mi-a făcut plăcere s-o ascult. Mi-au confirmat încă o dată părerea că elevii de azi din școlile noastre cu instruire în limba rusă au competențe de comunicare în limba de stat mult mai bune decît aveau cei de acum vreo zece ani, să zicem.

În al treilea rînd, am vrut să apreciez felul de a gîndi al acestor copii. Elevii au expus foarte multe idei, raportînd situațiile prezentate de profesoară la viața lor, la realitățile noastre. Ideile lor erau creative și serioase. Demonstrau interes, compasiune, înțelegere și respect pentru oamenii mai triști ca noi. Sau atitudine critică, în situații în care nu un gest de milă ar fi necesar, ci o cu totul altă acțiune. În care se cere să pui la îndoială ceea ce vezi și auzi, și să verifici mai întîi care este realitatea. Ideile au fost multe și diverse, dar toate – destul de bine argumentate. Copiii au lucrat foarte bine în echipe. Au discutat aprins. Au fost foarte activi cu toții. Una din echipe chiar ar fi vrut să iasă în întregime în față, să-și prezinte rezultatul, deși se solicitaseră doar reprezentanți…

Vreau să îi doresc success în continuare Angelei. Vreau să le doresc succes în continuare acestor copii. Cu care sper să ne mai vedem. Aș vrea să mai găsesc timp pentru a discuta cu ei. Mă interesează ce cred ei că ar trebui să schimbăm. În școală. În curriculum. În manuale. În Chișinău. În Moldova. În viitor. Pînă atunci, poate că cineva dintre ei o să-mi scrie despre asta…

1_Angela si elevii2 Angela si elevii3 Angela si elevii